O nás

         Nadácia ART.EAST bola založená v roku 1998 ako Nadácia MIRO. Jej zriaďovateľom a správcom je akademický maliar Andrej Smolák. Nadácia MIRO bola v roku 2006 premenovaná na Nadáciu ART.EAST. Jej cieľom je podpora vzniku umeleckých diel a ich propagácia doma i v zahraničí, organizovanie výstav, tvorivých sympózií, výtvarných plenérov, budovanie výstavných siení a galérií výtvarného umenia. . . . .Čítať viac

         Pripravujeme Medzinárodný výtvarný festival Snina 2018, ktorý sa bude konať v dňoch od 23.9. do 7.10. 2018. Viac informácií na: snina@galeriaas.sk

         Prečo nás podporiť?

         • podporíte rozvoj talentov základných umeleckých škôl
         • podporíte študentov výtvarného umenia
         • vydávanie monografii a kníh o výtvarnom umení
         • umožníte realizáciu výtvarných projektov
         • umožníte udeliť tvorivé štipendiá autorom
         • vzniknú umelecké diela trvalej hodnoty
         • vzniknuté obrazy budú venované na charitatívne účely

         NÁDACIA ART.EAST

         ČESKÁ 2628/9, 069 01 SNINA

         IČO: 36 163 601

         DIČ: 2021542732

         IBAN: SK2209000000000461108604

         SWIFT: GIBASKBX

          

         Podporiť nás môžete formou 2% z vašich odvedených daní alebo zaslaním ľubovoľnej čiastky či už priamo na vyššie uvedený účet alebo prostredníctvom systému PayPal.....Čítať viac