Prečo nás podporiť

1477892264_fb

  • podporíte rozvoj talentov základných umeleckých škôl
  • podporíte študentov výtvarného umenia
  • podporíte vydávanie monografií a kníh o výtvarnom umení
  • umožníte realizáciu výtvarných projektov
  • umožníte udeliť tvorivé štipendiá autorom
  • vzniknú umelecké diela trvalej hodnoty
  • vzniknuté obrazy budú venované na charitatívne účely
  • pomôžete zachovávať kultúrne pamiatky a vzniku nových pamiatok
  • podporíte LETAKUUM