Štipendiá

Tvorivé štipendiá sú jedným zo základných cieľov nadácie. Poskytjú sa študentom umenia i umelcom na podporu ich vzdelávania, tvorby a umeleckých aktivít. Študenti aj umelci môžu požiadať o tvorivé štipendium kedykoľvek počas kalendárneho roka. O udelení štipendia i jeho výške rozhoduje správca nadácie po odsúhlasení Správnou radou nadácie.

V prípade záujmu si môžete žiadosť o štipendium stiahnuť tu:  PDF

Viac informácií na: info@galeriaas.sk, +421 905 405 947

ROMAN OPALINSKY

ILONA KOSOBUKO

VIKTOR TICHONOV

VASIĽ SKAKANDIJ

VLADIMIR LATYNCEV

TATIANA ŽITŇANOVÁ

JARMILA VEĽKÁ

LADISLAV PLEVA

NATALIA TARNAY

BYSTRÍK MÍČEK

EMÍLIA ŇAŇKOVÁ

Podporení študenti a umelci  
MENOPRIEZVISKOKRAJINA
JánLeškoSlovensko
EkaterinaMalevannaiaRusko
AntonBogatovRusko
XeniaStekolshchikovaRusko
TimofeiBoevRusko
GeghamPoghosyanArménsko
LiudmilaGavrilovaRusko
DariaAntonovaRusko
AnastasiaNesterovaRusko
OlegZhidkovRusko