Ako nás podporiť

  • PAYPAL

Prostredníctvom tohto platobného systému nám môžete zaslať ľubovoľnú čiastku. Spolu s Vami tak môžeme zrealizovať mnohé kultúrne projekty, podporíme vznik nových umeleckých diel alebo pomôžeme rozvoju talentov.

  • FINANČNÝ PARTNER

Staňte sa finančným partnerom a vyberte si spôsob prezentácie vašej spoločnosti:

(viac informácií na: info@galeriaas.sk)

- v printových materiáloch

- na webovej stránke

- na podujatiach podporených nadáciou

  • NEFINANČNÝ PARTNER

Podporiť nás môžete aj formou barteru alebo daru:

(viac informácií na: info@galeriaas.sk)

- výtvarný materiál

- propagácia v médiách

- tlač

- výpočtová technika

- catering

- iné

  • 2 % Z ODVEDENÝCH DANÍ

NÁDACIA ART.EAST

ČESKÁ 2628/9, 069 01 SNINA

IČO: 36 163 601

DIČ: 2021542732

IBAN: SK2209000000000461108604

SWIFT: GIBASKBX

DAROVAŤ 2%

  •  INÁ FORMA

Napíšte nám na info@galeriaas.sk  a navrhnite, ako by ste nám chceli pomôcť